Մեր ծառայությունները
Մեր նպատակն է օգտակար լինել մեր հաճախորդներին
բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու միջոցով։
 • Կորպորատիվ իրավունք
  «Սիգմա լո գրուպ» փաստաբանական գրասենյակը խորհրդատվություն և մասնագիտական կարծիք է տրամադրում ինչպես հայրենական, այնպես էլ միջազգային հաճախորդներին կորպորատիվ կառավարման հարցերի լայն շրջանակի վերաբերյալ: Մեր իրավաբանները մասնագիտանում են հաճախորդներին խորհրդատվություն և աջակցություն տրամադրելու հարցում հետևյալ ոլորտներում՝

  • Ուղղակի և ռազմավարական ներդրումներ,
  • Արժեթղթերի տեղաբաշխում և կապիտալի ներգրավման այլ գործառնություններ,
  • Էլեկտրոնային առևտուր և գնումներ,
  • Կապիտալի շուկաները և կարգավորումներ,
  • Կորպորատիվ կազմակերպություններ և արժեթղթեր, կորպորատիվ վերակազմակերպում և վերակառուցում,
  • Կորպորատիվ ընդհանուր հարցեր և կորպորատիվ կառավարման հարցեր,
  • Սեփականաշնորհում,
  • Մասնավոր ներդրումային ընկերություններ և հիմնադրամներ,
  • Ներքին, միջսահմանային և միջազգային միաձուլումներ և ձեռքբերումներ:
 • Աշխատանքային իրավունք
  «Սիգմա լո գրուպ» գրասենյակն առաջարկում է աշխատանքի հետ կապված իրավաբանական ծառայությունների ամբողջական փաթեթ՝ շեշտը դնելով աշխատանքի ընդունման և աշխատանքից ազատման վերաբերյալ պայմանագրերի վրա:
  Մեր թիմի փորձը ներառում է աշխատանքային պայմանագրերի, աշխատանքային ներքին ենթաօրենսդրական ակտերի, կառավարման համաձայնագրերի և աշխատանքից ազատման փաստաթղթերի կազմում: Վերոնշյալ իրավական ակտերից որևէ մեկի խախտման դեպքում մենք տրամադրում ենք խորհրդատվություն և իրականացնում ենք ներկայացուցչություն այն հաճախորդների համար, ովքեր բախվում են աշխատանքային իրավահարաբերություններում իրավական խնդիրներին:

  Մեր թիմը մասնագիտացած է հաճախորդներին խորհրդատվություն և աջակցություն տրամադրելու մեջ հետևյալ հարցերի վերաբերյալ՝

  • Աշխատանքային ներքին ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում,
  • Աշխատանքային պայմանագրերի կազմում,
  • Աշխատողների նպաստների ու կենսաթոշակների վերաբերյալ կարգավորումներ,
  • Կարգապահական տույժերի հետ կապված հարցեր,
  • Աշխատանքից ազատման հետ կապված հարցեր,
  • Ներկայացուցչություն դատարաններում:
 • Մրցակցային իրավունք (հակամենաշնորհային օրենսդրություն, մրցակցություն և առևտուր)
  Ցանկացած բիզնես (անկախ դրա իրավական կարգավիճակից, չափից և գործունեության ոլորտից) պետք է խստորեն հետևի մրցակցության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին: Այդպիսով անձինք կարող են ոչ միայն խուսափել պատասխանատվության հնարավոր միջոցներից, այլև պաշտպանել իրենց իրավունքները և ամրապնդել ու պահպանել իրենց դիրքը շուկայում:

  Մրցակցային օրենսդրության վերաբերյալ մեր գիտելիքներն ու մոտեցումը, ինչպես նաև բիզնես մտածելակերպն ու ռազմավարությունը մեզ թույլ են տալիս մեր հաճախորդներին տրամադրել համապարփակ աջակցություն և խորհրդատվություն գործարար վարքագծի և օրենսդրության պահանջների պահպանման վերաբերյալ:

 • Հարկային իրավունք
  Տնտեսական քաղաքականության շրջանակներում հարկաբյուջետային քաղաքականությունը դինամիկ կատեգորիա է, որն անմիջական ազդեցություն է ունենում ինչպես փոքր, այնպես էլ խոշոր բիզնեսի վրա։
  Մեր համապարփակ մոտեցումը օգնում է մեր հաճախորդներին իրենց բիզնեսի վրա ունենալ երկարաժամկետ դրական ազդեցություն և հասնել արդյունավետության: Բացի դրանից, մեր ընկերության փորձագետները միշտ տեղյակ են հարկային իրավակարգավորումներից և ռիսկերից, ներառյալ՝ այնպիսի հարկատեսակներին վերաբերող իրավական կարգավորումներից և ընթացակարգերից, ինչպիսիք են ավելացված արժեքի հարկը, եկամտային հարկը և այլն: Մեր իրավաբանները տրամադրում են իրավաբանական խորհրդատվություն, ինչպես նաև խորհրդատվական այլ ծառայություններ հարկային պլանավորման և դատական վարույթների իրականացման, ընկերությունների հարկերի, անդրսահմանային ներդրումների և բարդ ֆինանսական գործառնությունների վերաբերյալ:
 • Ֆինանսական իրավունք
  Մեր թիմը խորհրդատվություն է տրամադրում և ներկայացնում է հաճախորդների շահերը կապիտալի շուկաների, ֆինանսական կարգավորման, օրենսդրության պահպանման, իրավակիրառման, ինչպես նաև ընդհանուր բանկային գործի և ապահովագրության հետ կապված նորմատիվ գրեթե բոլոր հարցերի վերաբերյալ: Մենք մշակում ենք լուծումներ վարկառուների և արժեթղթերի թողարկողների համար, որոնք ներգրավված են բարդ գործարքներում, ապահովագրական ընկերությունների և այլ ֆինանսական հաստատությունների համար:

  Մենք մատուցում ենք ծառայություններ հետևյալ ոլորտներում՝

  • պարտքի բռնագանձում,
  • պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում,
  • գործարքների լայն շրջանակի վերաբերյալ կարգավորումներ,
  • ապրանքի մշակում և կառուցվածքային հարցեր,
  • ֆինանսական շուկայի ենթակառուցվածքներ,
  • աջակցություն իրավական նախագծերում,
  • ֆինանսական տարբեր գործառնությունների վերաբերյալ նախագծերի պատրաստում,
  • ներկայացուցչություն դատարանում և վեճի արտադատական լուծում:
 • Դատական գործընթաց
  «Սիգմա լո գրուպ» փաստաբանական գրասենյակը զբաղվում է դատական ներկայացուցչության իրականացմամբ գրեթե բոլոր ոլորտներում: Մենք ունենք հարուստ փորձ և պատրաստ ենք մեր փորձն օգտագործել ի նպաստ մեր վստահորդների: Անկախ նրանից, թե որքան մեծ կամ փոքր է գործը, միշտ ցանկալի է խորհրդակցել փաստաբանի հետ և ստանալ իրավաբանական խորհրդատվություն հետագա գործողությունների վերաբերյալ: Ձեր գործի նկատմամբ կիրառելի իրավանորմերի և Ձեր ուժեղ/ թույլ կողմերի իմացությունը կարևոր նախապայման է, որը պետք է ապահովել նախքան դատավարություն սկսելը։

  Մենք զբաղվում ենք դատական ներկայացուցչությամբ հետևյալ ոլորտներում.
  • Անշարժ գույք,
  • Պայմանագրային իրավունք,
  • Կառուցապատման իրավունք,
  • Կորպորատիվ վեճեր,
  • Առևտրային դատական վարույթներ,
  • Վեճեր վարձատուի և վարձակալի միջև,
  • Ապահովագրություն, բանկային վարույթներ և այլն:
 • Սնանկություն
  «Սիգմա լո գրուպ» փաստաբանական գրասենյակը ներկայացնում է մասնավոր ընկերությունների շահերը, որոնք ձգտում են առավելագույնս պաշտպանել իրենց իրավունքները պաշտոնական սնանկության և անվճարունակության ընթացակարգերի շրջանակներում: Մենք խորհրդատվություն ենք տրամադրում պարտապաններին, այդ թվում՝ տիրապետվող անշարժ գույքի հետ կապված նշանակալից դատական վարույթների շրջանակներում: Մենք մեր հաճախորդներին առաջարկում ենք անվճարունակության հետ կապված դատական վարույթների շրջանակներում իրավունքների վերականգնմանն ուղղված տարբերակների ամբողջական փաթեթ: Մեր ընկերությունն ունի դատական գործեր վարելու հարուստ փորձ, ներառյալ՝

  • Առնչվող վեճեր,
  • պարտատերերի միջև վեճեր,
  • Ներկազմակերպական վեճեր,
  • պարտատիրոջ պատասխանատվության պահանջներ,
  • գնահատման վերաբերյալ վեճեր,
  • կեղծ սնանկության հայցեր,
  • սնանկության ռիսկի հետ կապված խորհրդատվություն,
  • մեղսակցություն և գործողությունների հրահրում:
 • Միջազգային մասնավոր իրավունք
  Գլոբալ առևտուրը կարգավորվում է ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային օրենքների բարդ և դինամիկ համակարգով:
  Համաշխարհային առևտրի կանոնների իմացությունը և դրանց կիրառման վերաբերյալ գիտելիքները կարող են ազդել Ձեր ընկերության առևտրային կամ մաքսային վեճերի, ընկերության հեղինակության և բրենդի պաշտպանության, ինչպես նաև Ձեր ընկերության արդյունավետության վրա:

  Մեր թիմը առաջարկում է Ձեզ բացառիկ ռազմավարություններ և լուծումներ: Մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր հաճախորդների շահերը դատարանում ցանկացած հարցի վերաբերյալ: Մենք առաջարկում ենք լուծումներ և մշակում ենք առավել արդյունավետ ռազմավարություններ, որոնք հիմնված են միջազգային իրավական ոլորտի խորը ըմբռնման վրա, մենք տեղյակ ենք միջազգային իրավական բոլոր նորմերից և պայմանագրերից և ունենք անհրաժեշտ փորձ նման գործերով զբաղվելու համար:

 • Մտավոր սեփականության իրավունք
  Մտավոր սեփականության իրավունքը մեր ընկերության պրակտիկ կիրառության ոլորտներից մեկն է։ Ձեր անձնական կամ առևտրային մտավոր սեփականության պաշտպանությունը կարևոր քայլ է Ձեր իրավունքների հետագա իրացման համար: Մեր իրավաբանները մասնագիտանում են հաճախորդներին խորհրդատվություն և աջակցություն տրամադրելու հարցում հետևյալ հարցերի շուրջ.

  • Հեղինակային իրավունք, ներառյալ հեղինակային իրավունքի գրանցում, Հեղինակային իրավունքի գրանցման հայտերի պատրաստում և ներկայացում,
  • մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանություն,
  • անբարեխիղճ մրցակցություն և առևտրային գաղտնիք,
  • կոնտրաֆակտի դեմ պայքարի հարցեր,
  • ապրանքային նշանների պաշտպանություն, դիզայնի պաշտպանություն, արտոնագրային պաշտպանություն,
  • մտավոր սեփականության պաշտպանություն,
  • Մտավոր սեփականության ոլորտում դատական վարույթներ, այդ թվում՝ արտոնագրային վեճեր, հեղինակային իրավունքների դատական վարույթներ, առևտրային գաղտնիքի դատական վարույթներ, արտոնագրային վեճեր, հեղինակային իրավունքների դատական վարույթներ,
  • գյուտերի և նոու-հաուի պաշտպանություն:
 • Վարչական և նորմատիվ
  Մեր թիմը ձգտում է տեղյակ լինել օրենսդրական բոլոր փոփոխություններից՝ մեր հաճախորդներին մատուցելով բարձրորակ ծառայություններ:

  Մեր իրավաբանները մասնագիտանում են հաճախորդներին խորհրդատվություն և աջակցություն տրամադրելու հարցում հետևյալ ոլորտներում.
  • Վարչական ակտերի բողոքարկում
  • վարչական վեճերի վերաբերյալ դատական ներկայացուցչության իրականացում,
  • ներկայացուցչություն պետական հաստատություններում
  • բիզնեսի վարման թույլտվությունների և լիցենզիաների ստացման հայտերի ներկայացում այն ոլորտներում, որտեղ առկա է նման պահանջ (ավիացիա, հեռահաղորդակցություն, դեղագործություն, էներգետիկա)
  • բարդ կանոնների և դրույթների պահպանման ապահովում:
 • Իրավաբանական և փորձագիտական ծառայություններ
  Մեր ընկերության հիմնադրման գլխավոր նպատակներից մեկն էր նպաստել Հայաստանի պետական-իրավական համակարգի կատարելագործմանը, տնտեսության իրավական կարգավորման զարգացմանը, ուստի մենք ակտիվորեն գործունեություն ենք ծավալում ինչպես մասնավոր, այնպես էլ հանրային իրավունքի ոլորտներին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծման և փորձագիտական եզրակացության տրամադրման գործում: Մենք արդեն հասցրել ենք արձանագրել մի շարք կարևոր և արդյունավետ համագործակցություններ միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ, որոնք աջակցում են Հայաստանում իրավական բարեփոխումների իրականացմանը։ Մեր թիմի անդամների աջակցությամբ արդեն իսկ իրականացվել են օրենսդրական բազմաթիվ փոփոխություններ և բարեփոխումներ. մեր ընկերությունն իր ներդրումն է ունեցել տարբեր ոլորտներում իրավական մի շարք նախաձեռնությունների իրականացման գործում:
  Մեր կողմից հաջողությամբ իրականացված համագործակցությունների թվին են պատկանում համագործակցություններն այնպիսի կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են Եվրոպական Միությունը, Եվրոպական Խորհուրդը, Միավորված ազգերի զարգացման ծրագիրը, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալությունը, ՄԱԿ-ի Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը, ՄԱԿ-ի Թմրանյութերի և հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակը և այլն։

  Մեր մասնագետները մատուցում են հետևյալ ծառայությունները՝

  • Իրավական ակտերի նախագծերի մշակում,
  • Տարբեր ոլորտներում իրագործելիության ուսումնասիրությունների իրականացում,
  • Աշխատանքային խմբերի կազմակերպում, հաշվետվությունների, ռազմավարությունների, գործողությունների ծրագրերի և աշխատանքային/ռազմավարական քարտեզների կազմում, և այլն:
 • Մաքսային իրավունք
  Մեր թիմը կարող է խորհրդատվություն տրամադրել մաքսային կանոնների պահպանման և ներմուծման երկարաժամկետ ռազմավարությունների վերաբերյալ: Մեր թիմը կարող է լուծել մաքսային և արտաքին առևտրային հարցերի լայն շրջանակին վերաբերող խնդիրներ, տրամադրել խորհրդատվություն օրենսդրության պահանջների վերաբերյալ, ուսումնասիրել օրենսդրական առկա ընթացակարգերը, մշակել պահանջների պահպանման նոր ծրագրեր և օգնել հաճախորդներին անվտանգության ընթացակարգերի ներդրման հարցում, որոնք թույլ են տալիս նրանց ապահովել Հայաստանում բիզնես վարելու համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջների պահպանումը: Մենք տրամադրում ենք նաև հարակից հարցերով մաքսային մարմինների հետ փոխգործակցության ծառայություններ՝ օգնելով մեր հաճախորդներին մաքսային ձևակերպումների մասով իրենց գործունեության կազմակերպման և զարգացման գործում։
բաժանորդագրվեք մեր նորություններին
© 2022 Sigma Law Group