Իրավունքի հարցեր


Ընկերության գործունեության ընթացքում հաջողությամբ ավարտին են հասցվել մի շարք վերլուծական ուսումնասիրություններ (research study, feasibility study) և դատական գործեր, որոնց վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություններ կարող եք գտնել այս բաժնում։ Այս տեղեկությունները և Ընկերության կողմից տրված իրավական լուծումներն օգտակար կարող են լինել ինչպես հաճախորդների, վստահորդների, այնպես էլ իրավունքով հետաքրքրված անձանց և մասնագիտական շրջանակների համար։

Ընկերության գաղտնիության քաղաքականությունից և վստահորդների շահերի պաշտպանության անհրաժեշտությունից ելնելով՝ կներկայացվեն միայն ամփոփ տեղեկություններ իրավական առավել հետաքրքիր և հիշարժան վերլուծություններով հանդերձ։
N1. Դատական գործ՝ միջնորդավճարի և պարտադիր վճարի իրավական տարբերությունների վերաբերյալ՝ դիտարկելով ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված տնտեսական գործունեության ազատության լույսի ներքո․
Ընկերության կողմից վարած գործերից մեկով քննարկվում էին պայմանագրի հիման վրա վստահորդ կազմակերպություններից միջնորդավճարի գանձման և պայմանագրային պարտավորությունների կատարմանը պարտավորեցնելու հարցերը։
ԱՎԵԼԻՆ
N2․ ԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացված հետազոտական աշխատանք՝ ընտրական գործընթացում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ․

ՄԱԶԾ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է համապարփակ ուսումնասիրություն Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների առկա վիճակի վերլուծության համար, ներառյալ առկա տեղեկատվական համակարգերը, ենթակառուցվածքները, ռեսուրսներն ու ներուժը:
ԱՎԵԼԻՆ
N3․ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հետ միջազգային համագործակցություն, որի շրջանակներում իրականացվել է ընտրությունների գործընթացում կիբերանվտանգության որոշ հարցերի հետազոտություն և գնահատում.
Մեկ այլ ուսումնասիրություն՝ կիբերանվտանգության հարցերի վերաբերյալ, իրականացվել է ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հետ համատեղ, որի շրջանակներում միջազգային և ներպետական փորձագետներից բաղկացած խումբն անդրադարձել է մի շարք կարևոր հարցերի․
ԱՎԵԼԻՆ
N4․ Բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի կոնսոլիդացման վերաբերյալ․
Մեկ այլ գործով Հայաստանի խոշոր ընկերություններից մեկում իրականացվել է բաժնետոմսերի համախմբում, ինչի հետևանքով մեր վստահորդին պատկանող բաժնետոմսերը հետ են գնվել ընկերության կողմից։
ԱՎԵԼԻՆ
N5․ Բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի կողմից գնման նախապատվության իրավունքի իրացման վերաբերյալ․
Մեկ այլ գործով առկա է հետևյալ իրավիճակը․ Հայաստանի փակ բաժնետիրական ընկերություններից մեկի բաժնետերը որոշել է վաճառել այդ ընկերությունում իրեն պատկանող բաժնետոմսերը, ինչի մասին պատշաճ կարգով ծանուցել է ընկերությանը և մյուս բաժնետերերին։
ԱՎԵԼԻՆ
N6․ Գործատուի կողմից կիրառվող՝ կարգապահական պատասխանատվության միջոցների վերաբերյալ․
Գործատուի կողմից երկու աշխատողների նկատմամբ կիրառվել էր խիստ նկատողություն կարգապահական տույժն այն հիմնավորմամբ, որ վերջինս պատշաճ չի իրականացրել աշխատանքային իր պարտականությունները, մասնավորապես՝ բաժնի պետի կողմից չեն իրականացվել վերահսկողական լիազորությունները, այդ թվում՝ գործի իրականացումը ողջամիտ ժամկետում և պատշաճ կազմակերպելու պարտականությունները, իսկ աշխատողի կողմից խախտվել են աշխատանքային կարգապահության կանոնները։ 
ԱՎԵԼԻՆ
բաժանորդագրվեք մեր նորություններին
© 2022 Sigma Law Group